STYRET I LILLESTRØM JAZZKLUBB 2020 BESTÅR AV;

Odd H. Brubak (leder), Fabrikkgata 7, 2004 Lillestrøm, mobil 930 01 630.

Per Solrud (nestleder), Jakobsbråtan 32, 2008 Fjerdingby, mobil 953 08 323

Kjell Pettersen (kasserer), Holmsensvei 141, 2010 Strømmen, mobil 930 69 931

Torild-Sølvik Jensen (sekretær), Tårnbyveien 511, 2013 Skjetten, mobil 481 28 516  

Stig Mistereggen,Eidsvoldsgangen 1 B, 2004 Lillestrøm, mobil 480 04 380

Britt Astrid Bareksten, Holmsens vei 141, 2010 Strømmen, mobil 970 69 672

Trine Nygård, Aamodtalleen 13, 2008 Fjerdingby, mobil 408 54 195

Eva Løken, Støperiveien 30, 2010 Strømmen, mobil 930 43 437

Morten Robert Gray, Åråssvingen 4, 2007 Kjeller, mobil 900 44 899

VARAMEDLEM;

Berte Banner Olsen, Dampsagveien 7, 2004 Lillestrøm, mobil 957 87 722

 

E-MAIL LILLESTRØM JAZZKLUBB;